Aleksandrów - informacje


12.058
mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego
5.726
mężczyzn
6.332
kobiet

1.727
w wieku przedprodukcyjnym

7.467
w wieku produkcyjnym

2.864
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

35
zawarto małżeństw

104
urodzeń

188
zgonów

-84
przyrost naturalny
miasto Aleksandrów
dochody

62.826.244
wydatki

61.178.816
struktura wydatków Aleksandrowa Kujawskiego

747
0,001%
Rolnictwo i łowiectwo

4.674.951
7,641%
Transport i łączność

5.241.602
8,568%
Administracja publiczna

1.192.130
1,949%
Gospodarka mieszkaniowa

636.976
1,041%
Działalność usługowa

144.459
0,236%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

107.835
0,176%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

110.332
0,180%
Obsługa długu publicznego

16.549.211
27,051%
Oświata i wychowanie

235.114
0,384%
Ochrona zdrowia

5.844.032
9,552%
Pomoc społeczna

205.422
0,336%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

821.525
1,343%
Edukacyjna opieka wychowawcza

4.522.202
7,392%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.332.879
2,179%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

416.628
0,681%
Kultura fizyczna i sport

19.142.776
31,290%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-10-02 08:58
REKLAMA
pogoda Aleksandrów
13.9°C
wschód słońca: 06:48
zachód słońca: 18:20
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Aleksandrowie